X Egeçev Temel Atma Töreni

MENU

Ar-Ge

Ar-Ge

Muzaffer Pınarbaşı Cam Şişe İşletmesi

blog

 

Araştırma ve geliştirme konusu firmamızın üstün olduğu konularından biridir. Çalışmaya başladığımız günden bu güne, yüksek miktarda malzemenin işlenmesi ve bununla birlikte yüksek kalitenin ve düşük maliyetlerin elde edilmesi hedeflenmiştir. İşletme ihtiyaçları doğrultusunda gerekli makine ve yardımcı ekipmanları, firmamızdaki mühendis ve teknik personeller aracılığıyla üretilmiştir. Bu makinelerin geliştirilmesi konusunda PLC yazılımlarından faydalanılarak, personel hatalarından kaynaklı üretim kayıplarının önüne geçilmesi sağlanmıştır. Fabrikamızda bulunan birçok makine sisteminin kontrolü bilgisayar ortamına aktarılarak, mobil cihazlar aracılığı ile istenilen yerde üretim durumu ve parametrelerinin kontrol edilebilmesi mümkün kılınmıştır. İzka ve Tübitak’ tan destek alınan Ar-Ge projelerimiz olmuştur. Geliştirilen makineler ile ilgili olarak ta TC. Patent Enstitüsü’nden Faydalı Model Belgesi alınmıştır.

Üretim sistemlerimizdeki aksaklıkların giderilmesi hususunda ise KAIZEN yöntemi benimsenerek, küçük ve sürekli iyileştirmeler ile sürdürülebilir üretimin oluşturulması hedeflenmiştir.